Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PNsp1 (39)


Pa    bombardirana    področja, kjer se je prah od ometa
Celo    pisana    navodila, ki jih je sprejemal Winston
»   Izpolnjena    poročila o celotni proizvodnji potrošnih
majhna gostilna z okni, ki so se zdela    prevlečena    z ivjem, v resnici pa so bila le pokrita
Vsa    umazana    dela so opravljali politični.
odmeril s korakanjem po celici in njegova    sključena    ramena so postajala bolj vzravnana.
Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in    neizsledna    njegova pota!
Pa vendar so bila že    dokončana    dela stvarjenja sveta.
Toda skozi okna,    zakrižana    s težkimi okni, rastejo rdeče rože
pisma, ki jih pišem danes, pravilno    dostavljena   .
in do reke, danes pa so brda gola,    poraščena    samo z robido in bodičjem.
Vončina plačuje teleta, če so dobro    rejena   , po 3 lire živa vaga.
napol usahli kostanj, v katerega so    vrezana    velika podolgovata srca, prebodena
Okna so bila    zagrnjena    s starim modrim predpasnikom in Fratnik
ležala po zaprašenih arhivih, lepo    urejena    po hrepenenju in drznosti svojih misli.
izglajenih, domačih toporiščih, usta so    stisnjena   , oči mirne.
Pa tudi tla so    razmočena    in močvirnata.
rekla, da ne bo vse življenje capljala    sključena    in pulila plevel iz tujih njiv.
Vežna vrata so    obokana    in zakajena.
mrtva; sprednja in zadnja vrata so bila    zapahnjena   .
oreha, oči vdrti očesci, ušesa ušesca in    zverižena    kakor dva suha jabolčna krhlja, lasje
pred velikimi črnimi vrati, ki so bila    okovana    z debelim železjem.
vetru in se sklanjale nadnje kakor    razbičana    grešna bitja, se je od mrtvašnice naprej
Valovita, s travo    poraščena    tla so razmejevala pečino, sestavljeno
Vsa    animirana    telesa sprejemajo in posredujejo vpliv
lahko videl zemeljskega, so bila rumena    pokošena    stebelca - od enega obzorja do drugega,
Kakorkoli že,    pisana    poročila velikih osvajalcev od Džingiskana
Naselja so    organizirana    v majčkenih oazah, tam, kjer so bobneči
prebodena, vase zamaknjena, s pepelom    posuta    telesa fakirjev, sadujev in drugih
Okoli nekaterih je videti lepo    obdelana    polja, člani trdijo, da se prežive
opija, otroci bolj naravni, polja zares    obdelana   , celo psi so bevskali bolj zdravo in
v angela varuha, pridejo tudi bolj    sproščena   , lepša čustva, sploh če te povabijo
vmes postrižena travica in življenja    okleščena    drevesa in seveda še pa še osladni
Vame pa so se naselila tako    komplicirana    čustva, da se je kri zamenjala z adrenalinom.
19. stoletja, med njimi Goethejeva    zbrana    dela v gotici (brala jih je moja babica,
Bog je svoboden,    ustvarjena    bitja niso.
ljudje, končna in v svojem (raz)umu    omejena    bitja, lahko sploh vemo o tem, zakaj
Muzej v mestu:    razstavljena    dela so osredotočena na nove medije.
tako: izvažajo se v glavnem slabše    plačana    delovna mesta, zlasti iz industrije,