Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PNsd1 (2)


»Potemtakem morata biti nagnjenji    ubrani    druga na drugo ?«
življenja in pri svetem mestu, ki sta    opisani    v tej knjigi.