Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PNmd4 (4)


Winston je našel in mu izročil dva    zmečkana    in umazana bankovca, ki ju je Parsons
našel in mu izročil dva zmečkana in    umazana    bankovca, ki ju je Parsons zabeležil
prvi seji obravnavala oba formalno    vložena    predloga ustavnih sprememb.
Ljudje občudujejo    prekrižana    meča, ki ju je daroval nekdanji gojenec