Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PNžd5 (2)


V obeh    navedenih    različicah svojega ”klasičnega“ sistema
Srbiji odstopi vodni potencial Drine pri    omenjenih    dveh hidroelektrarnah.