Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLsp5 (7)


V primerjavi z ustreznimi razredi v    preteklih    obdobjih so bili manj lakomni, manj
industrijskem turizmu, ki je bil v    preteklih    desetletjih značilen za nekatere španske
bile so polne neznanega ognja in po    okamenelih    licih sta mu počasi drseli dve solzi.
Gledališki praksi in nekaj drugih manj    zastarelih    delih.*
ohranilo vsaj nekaj tega, kar sva v    preteklih    treh letih doživela z Drago.
obratom ”dialektike razsvetljenstva“ v    minulih    treh stoletjih, zahodnemu človeku pomeni
priznal, da bo pot do napredka pri    zastalih    pogajanjih glede evropske ustave še