Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLsp2 (6)


stalno v vojni in so se tako vojskovale    preteklih    petindvajset let.
zbranih del,Oeuvres de Descartes,    izšlih    pri pariški založbi Vrin.
evidence o meni samem kot subjektu    preteklih    doživetij.
premišljeval, koliko mojih knjig prihaja iz    minulih    stoletij - namreč knjig kot tiskarskih
pripisujeta predvsem ”naravnim teologom    preteklih    stoletij“ in med sodobniki na primer
argumentacijo zahteva realnost fosilov    izumrlih    živih bitij.