Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLsp1 (2)


je bila velika in med okni so bila    ovenela    jabolka, po katerih smo segli še preden
   Zagorela    telesa se spenjajo po skalah in opnikih,