Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLse2 (9)


premagalo čustvo usmiljenja do lastnega    propadlega    telesa.
moč, in mu ostane v rokah samo kos    onemoglega    telesa, ga prav tako zažene vstran.
je pogled in se prestrašil svojega    upadlega    in poraščenega lica.
To je tišina med utripi    prepadlega    človeškega srca, tista tišina, ki človeka
Za povrh je s    potemnelega    neba nad šestmilijonskim mestom padalo
(quasi-memories): jaz se ”kvazispominjam“ nekega    preteklega    izkustva, ki ga je nekdo (od drugih
o prikazovanjih njegovega iz smrti    vstalega    telesa imaginarna - "ne povsem drugačna
Že decembra    minulega    leta je bilo v ZDA zaposlenih za okoli
Slovenski parlament se je od    minulega    leta poslovil z razpravo o t. i. izbrisanih.