Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLse1 (11)


Morda njeno zrejeno in    otrdelo    telo od zadaj ni bilo več razpoznavno.
Vaše bogastvo je    preperelo    in vaše obleke so načeli molji.
Vaše zlato in srebro je    zarjavelo   .
Veliko mesto je    razpadlo    na tri dele, mesta poganov pa so se
obilnejši vsakdanji kruh, pa je še bolj    otrdelo   .
zelo tenka gola roka, ki se je kakor    počrnelo    in grčasto poleno počasi vzdigovala
kaminu ob notranji steni tli že skoraj    izgorelo    poleno.
Ni treba dolgo čakati, kmalu zagori    preperelo    lubje.
’izgrajujoče se‘> trajanje, potem pa    preteklo   , ’poteklo‘ <’abgelaufene‘> trajanje,
se‘> trajanje, potem pa preteklo, ’   poteklo   ‘ <’abgelaufene‘> trajanje, bodisi
   Padlo    vejevje in razkrajajoča se debla ležijo