Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLmd1 (2)


žrtvovala, vrnila sta se trudna in    oslabela   , nasičena vsega.
Fanta sta pridrvela na njivo vsa    zasopla    in oba hkrati izbruhnila: