Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLžp2 (16)


bil še globoko pod vplivom utopizma    preteklih    dob.
nezmotljivost z zmožnostjo učiti se iz    preteklih    napak.
»Ampak kamenine so polne kosti    izumrlih    živali - mamutov, mastodontov in ogromnih
po novih spoznanjih, po spoznanjih    preteklih   , zdajšnjih ali prihodnjih stvari.
Zdelo se mi je, da se iz tistih ozkih,    posinelih    ustnic, s tistega razoranega čela reži
mimo Kristusa na Oljski gori in mimo    pobledelih    fotografij svojih treh razkošnih sestrá,
Toda Žuželjč je tako šibak in    okorelih    kosti, da se pri priči sesede na prag
posinele ustnice so mu drhtele, na vekah    osteklenelih    oči sta mu viseli dve okrogli in zelo
podgan, potem sem zravnal tla, iz na pol    strohnelih    desk zvezal mizo in jo v višini normalnega
ki označujejo množice vseh možnih    preteklih    in prihodnjih svetovnic nekega dogodka...
”Duh si lahko kaj predstavlja in se    preteklih    stvari spominja samo dotlej, dokler
Spomladi bo iz kapelj Volje do narave,    padlih    na zemljo, zrasel šopek tulipanov,
res najdemo mnoštvo fosilov, kosti    izumrlih    živali, torej realnih ostankov drugih,
Zaradi    propadlih    gospodarsko‐socialnih reform v Pakistanu
Zdravniško pomoč zaradi poškodb,    nastalih    med uporabo pirotehničnih sredstev,
pošast, zdaj neskončno daleč od svojih    preteklih    žarečih javnih podob, od svojih vzvišenih