Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PLžd1 (1)


prevodu, pa njegovi Dve razpravi,    izšli    v zbirki Analecta, pa zbornik The