Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PKžp3 (1)


B, lahko pa rečemo, da je bližji    B‐jevim    idejam in načelom, to je, da se Kierkegaard