Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZsp6 (2)


Nikakor nisi najmanjši med vodilnimi    Judovimi    mesti, iz tebe bo namreč prišel vojvoda,
bila [pred stvarjenjem] leta šteta s    Sončevimi    kroženji, ampak zato, ker je [takrat]