Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZse5 (4)


Ko je hodil ob    Galilejskem    jezeru, je zagledal dva brata:
Ko je hodil ob    Galilejskem    jezeru, je zagledal Simona in Andreja,
Ko je stal ob    Genezaréškem    jezeru, je množica pritiskala nanj,
je Jezus spet prikazal učencem pri    Tibêrijskem    jezeru.