Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZse4 (2)


pogovarja z njo, in napeljal je besedo na    caensko    gledališče.
   Sončevo    gibanje zaustaviti za en dan pa velja