Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZse3 (2)


Jezus se je odpravil naprej in prišel h    Galilejskemu    jezeru.
pokrajine Tira in šel skozi Sídon proti    Galilejskemu    jezeru v notranjost dežele Deseteromestja.