Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZmp1 (3)


tistega, ki so ga ocenili nekateri    Izraelovi    sinovi.
se Heród in Poncij Pilat, pogani in    Izraelovi    rodovi, da bi storili, kar si ti v
Mojzes, ki si je zagrinjal obraz, da    Izraelovi    sinovi ne bi uzrli konca tega, kar