Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZme6 (2)


Za hip je obstal v Robeh pod ostrim    Vranjekovim    grebenom, nato pa se je vzdignil še
pogubna in njegove sreče je konec pred    sèvrskim    mostom.