Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZme1 (18)


   Izraelov    kralj je, naj stopi zdaj s križa in
Kristus,    Izraelov    kralj, naj stopi zdaj s križa, da bomo
»Hvaljen Gospod,    Izraelov    Bog, ker se je ozrl na svoje ljudstvo
»Učitelj, ti si Božji Sin, ti si    Izraelov    kralj.«
In    Izraelov    kralj!«
   Izraelov    ostanek
morja se čez Kras razvleče,    Devinski    grad iz dalje nam zasije.
Tista skala je bila moj prestol, moj    Gosposvetski    prestol.
pred katerim je prestrašeno bevskal    beaugencyjski    pes, sicer trikrat višji od volka.
Kaj pa    lizbonski    potres?
V daljavi se je videl    chavignolski    zvonik in učinek je bil sijajen.
»Star    rouenski    porcelan,« je rekel župnik, »iz naše
Grof    Artoiški   , poznejši kralj Karel X., je bil oče
kolcnilo v Gabrielle de Vergy in kot    sirakuški    tiran Dionizij je bil resnično strašen,
povedal, da bo v Normandijo prišel grof    Chambordski   .*
Burbonski, vojvoda Bordojski, grof    Chambordski    (1820‐1883), zadnji predstavnik starejše
   Bazelski    in konstanški koncil jo pripisujeta
   Florentinski    in lateranski koncil jo dodeljujeta