Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZmd4 (1)


kapitele vklesane simbole, kot na primer    marignyjska    grifona, ki zobljeta razcvetelo drevo.