Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIZže4 (4)


Pričakoval je    Izraelovo    tolažbo in Sveti Duh je bil z njim.
Nekam grem čez Predil v visoko    Kanalsko    dolino, k Materi na sv. Višarje.
In to v    Gorenjo    Trebušo, v Gačnik, na Bukovo, v Mrzlo rupo,
Poznal sem vso    Skopičnikovo    pot, vsak kamen, vsak kotlič in vsak