Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVsp5 (3)


Ko je Janez v ječi slišal o    Kristusovih    delih, ga je vprašal po svojih učencih,
Življenje po    Gospodovih    naročilih
Bruno. ...torej v    Kristusovih    letih.