Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVsp4 (2)


mislim na Hezioda, kako je prikazal    Uranova    dejanja in Kronovo maščevanje nad njim.
povzroča nevšečnosti, jaz namreč nosim    Jezusova    znamenja v svojem telesu.