Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVsp1 (1)


veliko bolj upravičeni, da jih imenujemo    Božja    dela in da jih pripisujemo Božji volji