Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVse1 (15)


obsodbo, če se ne zaveda, da je to    Gospodovo    telo.
Vi ste pa    Kristusovo    telo in vsak zase ud.
   Kristusovo    vstajenje
Kakor namreč    Kristusovo    trpljenje za nas presega vse meje,
Znano je, da ste    Kristusovo    pismo, ki sem ga pisal jaz in ga nisem
umiranje, da bi se v našem telesu razodelo    Jezusovo    življenje.
   Pavlovo    oznanjevanje poganom
primer, zmeraj je in bo veljalo, da je    Kristusovo    rojstvo dogodek, ki v času nastopi
svojo sedanjost; tako je na primer    Kristusovo    rojstvo vselej pred njegovo smrtjo,
ste sami rekli, mojster, da lahko le    Božje    oko v enem samem pogledu zajame celoten
”nadnebesnem prostoru“ - ”Empirej“,    Božje    kraljestvo, to prepričanje pa se je
Ampak v tej skrajnosti se    Kristusovo    obličje izgubi v naravi, vesolju... kaj
mavrico postavil na oblake; toda to    Božje    dejanje je zgolj drug način za izražanje
NATURADEUS nujno biva, saj je    Njegovo    bivanje nujni pogoj tako za logično
razodevanje Boga v svetu in nazadnje    Njegovo    dopolnjeno sámospoznanje v človeku