Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVmp1 (21)


pogledi, pravkar osvobojeni suženjstva,    Erosovi    telesni stražarji; pogledi, ki so se
dá piti kozarec vode zato, ker ste    Kristusovi   , resnično vam povem: zagotovo ne bo
Naj torej živimo ali umiramo, smo    Gospodovi   .
Vse je vaše, vi    Kristusovi   , Kristus pa božji.
Mar ne veste, da so vaša telesa    Kristusovi    udje!
kot sestro, kakor drugi apostoli in    Gospodovi    bratje in Kéfa?
prvenec Kristus, potem pa tisti, ki bodo    Kristusovi    ob njegovem prihodu.
premisli, da smo prav tako kakor on tudi mi    Kristusovi   .
So    Kristusovi    služabniki?
Če pa ste    Kristusovi   , ste potemtakem Abrahamov zarod, po
Tisti, ki so    Kristusovi   , so križali svoje meso s strastmi in
bi hoteli ugajati ljudem, ampak kot    Kristusovi    služabniki, ki iz srca spolnjujejo
bili lahko uveljavili svoj ugled kot    Kristusovi    apostoli, ampak smo nastopali med vami
ampak bodo postali duhovniki božji in    Kristusovi    ter bodo kraljevali z njim tisoč let.
ščitijo v njihovih telesih spravljeni    Krišnini    lasje in Budin zob.
če jih je zares vpeljal Kristus ali    Njegovi    apostoli (kar je dvomljivo), so bili
narave in po svoji popolnosti, saj so    Njegovi    odloki in hotenja večne resnice, ki
očitno, da so univerzalni zakoni narave    Božji    odloki, ki izhajajo iz nujnosti in
”...ker so zakoni narave večni    Božji    odloki in hotenja, moramo nujno sklepati,
”...pokazal bom iz Svetega pisma, da so    Božji    odloki in ukazi ter posledično tudi
apostolov in Gospodovih bratov, toda    Gospodovi    bratje in apostoli niso iste osebe.