Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVme3 (3)


da le ne bi povzročili kakšne ovire    Kristusovemu    evangeliju.
vaše poslušnosti, ki jo izkazujete    Kristusovemu    evangeliju, in zaradi vaše vzajemne
najvišjega poglavarja pa je dežela, vdana    Budovemu    nauku, volila iz vrst svojih najbolj