Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVžp5 (1)


Živela sta brez graje, po vseh    Gospodovih    zapovedih in navodilih.