Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVžp3 (2)


Ta je sedla h    Gospodovim    nogam in poslušala njegovo besedo.
dopolnjujem v svojem mesu, kar primanjkuje    Kristusovim    bridkostim, in to v prid njegovemu