Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIVžp1 (2)


Pozdravljajo vas vse    Kristusove    Cerkve.
Zakaj    Gospodove    oči so obrnjene v pravične in njegova