Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PISžp2 (2)


cenami pričakovati podražitve moke,    Telekomovih   , poštnih in komunalnih storitev, prevoza
tudi prazna vlakovna kompozicija 32    Petrolovih    cistern in kompozicija praznih vagonov