Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PISže2 (10)


Ljubljanske borze se je enotni tečaj    Petrolove    delnice ustavil na 17.179 tolarjih,
zelo resna kandidatka za prvi krog    Natove    širitve.
ter poznejših srečanj s poglavarjem    Rimskokatoliške    cerkve.
poslali vabilo, naj postane nova članica    Natove    družine.
Sto majic za obiskovalce    Delove    strani!
Beograd, glavno in mučeno mesto    Demokratične    federativne Jugoslavije.«
Najdaljše kolesarjenje sem si privoščil od    Rogove    tovarne do Begunj, kjer smo tedaj proslavljali
Parcham je bil proglašen za predsednika    Demokratične    republike Afganistan bivši predsednik
so predstavniki stavkovnega odbora    Hitove    enote sindikata igralniških delavcev
Novoletnega darila iz    Olimpijine    pisarne se bodo razveselili tako privrženci