Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIPse2 (1)


okoliščin pa pozivajo sopotnici iz    Ljubljančanovega    vozila, da se oglasita na postaji prometne