Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOsp6 (2)


nekega dopoldneva šla po tobak, sta pred    Langloisovimi    vrati zagledala gručo ljudi.
odgovarjal s pismom kralja Abgarja,    Pilatovimi    deli in pričevanjem sibil, ‘katerih