Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOsp5 (9)


pismo, kakor je Sveti Duh napovedal po    Davidovih    ustih o Judu: postal je vodnik tistih,
naj bi trajala do 30. maja, poteka po    Kmetičevih    zagotovilih tudi v tovornem prometu
Vendar ni hotel živeti na    Bouvardovih    plečih, zato je sklenil, da pred upokojitvijo
poslal pravila za kritiko, povzeta po    Daunoujevih    predavanjih:
je lotil starega Lemoina, ki je po    Bouvardovih    besedah zaznaval oddaljene predmete
se gospodje še naprej pogovarjali o    Touachovih    hudodelstvih.
njegova mlada duša na novo odkriva v    Tintorettovih    videnjih.
mesta najdemo tudi v drugih ”klasičnih“    Schellingovih    delih.
Kajti v    Pavlovih    pismih Rimljanom je zapisan nepreklicni