Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOse3 (6)


uporabljajo astronomi v ta namen, so analogne    Eratostenovemu    merjenju Zemlje, seveda so veliko bolj
teologijo za zdaj ob strani in se vrniva k    Newtonovemu    pojmovanju absolutnega časa, saj je
zgodovini znanosti ne odvzema prvenstva    Newtonovemu    genialnemu odkritju univerzalne gravitacije,
v globini svoje nemisljivosti blizu    Parmenidovemu    ali Plotinovemu Enemu:
nemisljivosti blizu Parmenidovemu ali    Plotinovemu    Enemu:
Kristus utelesi v vsem vesolju, ustreza    Brunovemu    kozmološkemu razsrediščenju univerzuma...