Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOse1 (109)


In tako v nekem trenutku    Winstonovo    sovraštvo sploh ni bilo naperjeno proti
   Parsonsovo    stanovanje je bilo večje kot Winstonovo
Parsonsovo stanovanje je bilo večje kot    Winstonovo    in zanemarjeno na drug način.
bi sama videla ali občutila, kako je    Katarinino    telo otrpnilo, brž ko se ga je dotaknil,
Krogla je bila soba, in korala je bilo    Julijino    in njegovo življenje, pritrjeno v nekakšno
   Winstonovo    srce se je boleče stisnilo.
   O'Brienovo    vedenje je postalo manj strogo.
   O'Brienovo    vedenje je spet postalo strogo.
z malo izjemami - temeljiteje kakor    Heraklitovo    sonce, ki vsaj znova vzplameni in izide.«
sovražnik ljudstva, potem velja zanj    Pitijino    naročilo Krezu: ... ucvri jo
   Jezusovo    sočutje
ne bo mu dano drugo znamenje kakor    Jonovo   
   Jezusovo    vstajenje
   JEZUSOVO    DELOVANJE V GALILEJI
   JEZUSOVO    DELOVANJE V JERUZALEMU
   Jezusovo    vstajenje
   Jezusovo    rojstvo
   JEZUSOVO    DELOVANJE V GALILEJI Jezus začne
   Jezusovo    veselje
ne bo dobil drugega znamenja kakor    Jonovo   .
   JEZUSOVO    DELOVANJE V JERUZALEMU
   Jezusovo    vstajenje
   JEZUSOVO    JAVNO DELOVANJE Janez Krstnik
Moje pričevanje je večje kakor    Janezovo   : dela namreč, ki mi jih je dal narediti
VSTAJENJE IN PRIKAZOVANJA    Jezusovo    vstajenje
eden pri znožju, kjer je bilo položeno    Jezusovo    telo.
za njima v stebrišče, ki se imenuje    Sálomonovo   .
   Pavlovo    apostolsko poslanstvo
vedno pošiljajo v smrt, da bi se tudi    Jezusovo    življenje razodelo v našem umrljivem
   Pavlovo    veselje nad kesanjem Korinčanov
   Pavlovo    slúženje Cerkvi
   Pavlovo    delo v Tesaloníki
   Titovo    delo na Kreti
   Melkízedekovo    duhovništvo
   JAKOBOVO    PISMO
PRVO    PETROVO    PISMO
DRUGO    PETROVO    PISMO
PRVO    JANEZOVO    PISMO Beseda življenja
DRUGO    JANEZOVO    PISMO
TRETJE    JANEZOVO    PISMO
   JUDOVO    PISMO
razstavo Zakladi zlata, zakladi duha;    Plečnikovo    sakralno posodje, ki so jo prav tako
To    Jelinčičevo    stališče je bilo 23. junija 1994 zapisano
Vedel je, da je bila Nanca    Ludvikovo    dekle, s katerim je imel tudi otroka
   Martinovo    pripovedovanje je starega detektiva
To zadnje    Jerino    dejanje in besede, ki jih je spregovorila,
Vse do tistih dni pa je    Žefovo    življenje komaj vredno omembe: potekalo
Pravo    Tinkino    nasprotje.
   Tinkino    truplo je bilo baje precej razjedeno.
Vse težje pa je bilo    Venčkovo    romanje k cilju.
Tako je potekalo    Venčkovo    življenje skoraj dve leti.
ko po navadi in trdil, da je vse to    Zinkino    maslo.
še posebno pri jedi neumorno plesalo    Adamovo    jabolko in se je venomer ribalo ob
ki mu jih je prizadejalo    Adamovo    jabolko, ki se je drgnilo ob ovratnik.
zelene, prelivajoče se barve kakor    Trohovkino    krilo, je jezno zabrenčala po umazanem
dolge, kakor je bilo dolgo in težko    Barbarino    življenje.
   Matičevo    telo je bilo večje in večje, prihajalo
Na mizi je ležalo    Stanetovo    truplo.
zamrl odmev, se je že spet oglasilo    Venčkovo    srce in mu ponagajalo:
Tukaj je    Črnilogarjevo    močvirje.
Nenadoma ju je streznilo    Tardivelovo    pismo.
   Balzacovo    delo ju je čisto prevzelo kot nekakšen
nevoščljivec, ki je izgnal Aristida;    Aleksandrovo    zaupanje v zdravnika.
Za Ameriko je zadosti    Guatemozinovo    ležišče iz vrtnic.
tako nazaj s časom, da me pretrese    Goethejevo    Trpljenje mladega Wertherja. ...
Zame je    Wertherjevo    dojemanje sveta filozofsko v pravem
toda takšno namerno    Kierkegaardovo    oddaljevanje od avtorstva dnevnika
vztrajanju pri ostrini alternative spet    Kierkegaardovo    nasprotovanje vélikemu duhovnemu očetu
V splošnem pa mi je    Parfitovo    prepričanje, da za preživetje smrti
pričakovali, prej v razpravi O duši;    Aristotelovo    pojmovanje časa je vsekakor precej
Mojster, kako sta povezana    Einsteinovo    in Aristotelovo pojmovanje časa?
Mojster, kako sta povezana Einsteinovo in    Aristotelovo    pojmovanje časa?
   Einsteinovo    pojmovanje časa se v osnovi ujema z
raziskovali ure in ure... tako je na primer    Ezekijelovo    videnje mrtvih kosti, ki jih Gospod
   Tintorettovo    zadnje delo je mistična Zadnja večerja,
Poleg tega    Newtonovo    negibno mesto, tudi če bi bilo le eno
vesoljna gravitacija, ki je glavno    Newtonovo    odkritje - odkril jo je baje v tistem
bila vesoljna gravitacija največje    Newtonovo    odkritje?
odnosa med Bogom in svetom mi je bližje    Newtonovo    stališče, saj si ne morem predstavljati,
na prej in pozneje“ in če velja    Leibnizevo    načelo istosti nerazločljivega, potem
   Husserlovo    pojmovanje časa, posebno glede strukture
čeprav je v osnovi preprosta, kakor ”   Kolumbovo    jajce“.
Odtod tudi    Einsteinovo    spoznanje, da je gravitacija pravzaprav
prav: povej nam, Marija, katero je    Janezovo    znamenje?
Katero je    Brunovo    znamenje?
smrti, večnosti... v Egiptu je bila devica    Izidino    znamenje.
Zdaj pa naj še Anželo ugane, katero je    Marijino    znamenje!
neskončno človekovo svobodo, pri čemer je    Brunovo    pojmovanje popolnosti povsem nasprotno
Ob vsem tem pa    Brunovo    spoznanje razsrediščenosti vesolja
Sicer pa je    Brunovo    Eno, o katerem njegov Teofil govori
   Brunovo    vesolje je božansko in vesoljni um
njegovem vstajenju jasno namiguje, da se    Jezusovo    telo ni vrnilo v življenje - ta namig
Filozofiji razsvetljenstva lepo pokaže, kako je    Spinozovo    pojmovanje svetopisemske religije in
V Božjem umu sta    Janezovo    telo in ideja Janezovega telesa isti
Zame je to najboljše    Schellingovo    delo.
Janez. ...in kakšno zvezo ima    Wittgensteinovo    ”mistično“ s Schellingovo ”voljo, ki
njenega pradejanja - in zato se tudi    Schopenhauerjevo    nadaljevanje te ”zgodbe“ zdi pričakovano.
   Spinozovo    (in seveda tudi Heglovo) spoznanje
Spinozovo (in seveda tudi    Heglovo   ) spoznanje nujnosti je namreč spoznanje
   Weinbergovo    ambivalentno stališče do zares dokončne
   Penrosevo    iskanje presega današnje pojmovanje
analognem smislu bi lahko rekli, da je    Carterjevo    antropično načelo sintetično apriorno
najpomembnejše vprašanje, s katerim se je    Jezusovo    gibanje spopadalo sredi prvega stoletja.
kristjanom, ki je danes znano kot novozavezno    Jakobovo    pismo.
dogodki, skoraj tako tihi, kakor je bilo    Jezusovo    rojstvo pred 2008 leti, katerih veličine
Kovačević-Tomić je ob tem izjavila, da    Miloševićevo    zavračanje obtožnice ne bo upočasnilo
Gutenberga iz Mainza pred 80 leti bi se    Luthrovo    delo razblinilo.
   Gutenbergovo    genialno odkritje je revolucioniralo
   Luthrovo    nenadno izginotje po državnem zboru