Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOsd4 (1)


prevod Avguštinovih Izpovedi, dve    Kantovi    deli, ki ju je pripravil že včeraj,