Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOmp5 (40)


kakršno smo pravkar poskusili pojasniti v    Homerjevih    epih; njegov prikaz bo vseboval oboje:
Kakor je bilo namreč v    Nóetovih    dneh, tako bo tudi ob prihodu Sina
V    Nóetovih    dneh, ko je gradil ladjo, niso hoteli
Pri    Hlistovih    se je rodil in bil je drugi sin.
* Pri    Kovačevih    bo luč vso dolgo noč.
Ampak pri    Kovačevih    na sveti večer bolj malo dajo.
Božič bo pri    Kovačevih    kaj klavrn.
* Pri    Slaparjevih   ?
Kdo ve, kako bo pri    Slaparjevih   ?
pokojničine knjige in se cedile nad risbami v    Casanovovih    Spominih, stradale so, se zmerjale,
Pri    Žagarjevih    se je naselil Italijan.
Pri hišni preiskavi so našli pri    Čargovih    na kašči pod streho celo dve stari
celo dve stari avstrijski puški, pri    Lukmanovih    pa vrečico smodnika.
»Kaj pa pri    Melinarjevih   ?« je previdno vprašal Bernard.
Pri    Obrekarjevih    so jih dobili sedem: tri Bosance, Tasića,
Spali so na kozolcu, ker pri    Obrekarjevih    niso imeli hleva.
Pri    Obrekarjevih    je tekla komaj dva metra nad streho.
Večeri so bili pri    Obrekarjevih    polni godbe, pijače in jedi.
ki sta že nekaj let prenočevala pri    Strežkovih   , kadar ju je pot zanesla po Idrijski dolini,
To vidimo danes pri    Cestarjevih   .
Pri    Pečanovih    je bilo že prejšnji dan vse križem
No, pa tudi pri    Omelčarjevih    je to v rodu.
Večkrat sem naletel nanj pri    Vojnačevih   , a nikdar nisem videl, da bi šel v
nisem nikdar povedal, da sem bil pri    Vojnačevih   , drugič pa, ker sem se bal, da bi ded
Niti pri    Vojnačevih    nisem več naletel nanj.
Sanjal sem o topolih, o    Ravničarjevih    sinovih, o Ravničarju, o Temnikarju,
Vendar je brž odnehal, ker je v    Pécuchetovih    očeh zagledal solze.
V    Bouvardovi    glavi so bile stvari, kot ‘pojdi v
padcem Saigona, so rdeči Khmeri v svojih    Hošiminhovih    sandalih, narejenih iz starih gum,
Pri    Merdejevih    so pogrnili po tleh rogoznico, Bataki
Danes ni več tako kot v    Kartezijevih    časih, ko so mu morali po opoldanskem
”V vseh sistematičnih    Heglovih    spisih najdemo en razdelek, ki govori
Janez medtem radovedno lista po    Newtonovih    Principih: sodobno angleško izdajo
Beethovnove pete simfonije, medtem ko mu pri    Bachovih    kontrapunktih ne bo prav lahek priklic
tvori neke vrste ”mrežo“ v četvernih    Minkowskijevih    diagramih.
opustila šele z Galilejem in Newtonom (v    Newtonovih    Principih sicer spet nastopi Bog
Poleg Spinozove razprave o    Kartezijevih    principih filozofije je to edino njegovo
Zanimivo je, da v    Schellingovih    Vekovih sveta najdemo nekatere stavke,
V    Schellingovih    Vekovih se prehod od neskončnega
V    Drnovškovih    časih bi premier najbrž opozicijo kake