Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOme1 (647)


Celo    O'Brienov    mrki obraz je zardel.
nato je preblisk razuma ugasnil in    O'Brienov    obraz je bil prav tako nedoumljiv kakor
Parsons je bil    Winstonov    kolega v Ministrstvu resnice.
Parsons,    Winstonov    sosed v stanovanjskem bloku Zmaga,
V njegove misli je priplaval    O'Brienov    obraz, ne da bi ga priklicala kakšna
je, da je zadrega, ki jo je povzročil    Winstonov    prihod, izginila.
zavedel, da je nekaj centimetrov od njega    Julijin    obraz, mrtvaško bled, bel kot kreda.
   Winstonov    delavnik je obsegal šestdeset ur na
delavnik je obsegal šestdeset ur na teden,    Julijin    pa je bil še daljši in njuni prosti
Vendar pa ju je    O'Brienov    služabnik sprejel brez pomisleka.
Ni bil prepričan, ali je to    O'Brienov    glas, a bil je isti glas, ki mu je
morda - jasne gotovosti, ko je vsak    O'Brienov    namig izpolnil zaplato praznine in
Potem ko je opazil, da je    Winstonov    kozarec prazen, je prinesel steklenico
Tu naju je od daleč zagledal    Kefalov    sin Polemarh in hitro poslal za nama
In kmalu nato so prišli Polemarh,    Glavkonov    brat Adeimant, Nikijev sin Nikerat
Polemarh, Glavkonov brat Adeimant,    Nikijev    sin Nikerat in še nekateri drugi, očitno
Navzoč je bil tudi    Polemarhov    oče Kefal, ki se mi je zdel zelo star,
»Upravičeno je    Glavkonov    prijatelj spesnil na vaju duhovna sinova
Tu se je oglasil    Glavkonov    brat:
In: Joj mi,    Sarpedon   , poglej, najljubši med vsemi junaki,
6. »Tako je,    Aristonov    sin, naša država ustanovljena,«
jo imam tudi za resnično: Leontij,    Aglainov    sin, je prišel iz Pireja in šel po
Povrhu to potrjuje tudi že navedeni    Homerjev    stih: Tu se udari po prsih
najamemo glasnika ali naj sam razglasim:    Aristonov    sin je izbral najboljšega in najpravičnejšega
pripovedujejo o Homerju, potem zasluži Keofil,    Homerjev    prijatelj, kar zadeva njegovo izobrazbo,
Ljubljana 1984    MATEJEV    EVANGELIJ
»Jožef,    Davidov    sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo,
   Jezusov    krst
»   Davidov    sin, usmili se naju!«
Peter, in njegov brat Andrej; Jakob,    Zebedéjev    sin, in njegov brat Janez; Filip in
Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob,    Alféjev    sin, in Tadej; Simon Kananáj in Juda
»Kaj če ni to    Davidov    sin?«
»Gospod,    Davidov    sin, usmili se me!
»Blagor ti, Simon,    Jonov    sin, kajti meso in kri ti nista tega
»Usmili se naju, Gospod,    Davidov    sin!«
»Usmili se naju, Gospod,    Davidov    sin!«
Odkod je bil    Janezov    krst?
Jaz sem Bog    Abrahamov    in Bog Izakov in Bog Jakobov’?
Jaz sem Bog Abrahamov in Bog    Izakov    in Bog Jakobov’?
Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog    Jakobov   ’?
»   Davidov   
   Jezusov    pogreb
Arimatéje, Jožef po imenu, ki je bil tudi    Jezusov    učenec.
   MARKOV    EVANGELIJ PRIPRAVA NA
   Jezusov    krst
Kvas farizejev in    Heródov    kvas
odhajal iz mesta, je slepi Bartimáj,    Timájev    sin, sedèl kraj pota in prosil vbogajme.
»Jezus,    Davidov    sin, usmili se me!«
»   Davidov    sin, usmili se me!«
Ali je bil    Janezov    krst iz nebes ali od ljudi?
Jaz sem Bog    Abrahamov    in Bog Izakov in Bog Jakobov’?
Jaz sem Bog Abrahamov in Bog    Izakov    in Bog Jakobov’?
Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog    Jakobov   ’?
morejo pismouki trditi, da je Kristus    Davidov    sin?
   Jezusov    pogreb
   Jezusov    vnebohod
   LUKOV    EVANGELIJ
   Jezusov    krst
   Jezusov    rodovnik
Bil je, kakor so mislili,    Jožefov    sin, Jožef Elijev, Eli Matátov, Matát
kakor so mislili, Jožefov sin, Jožef    Elijev   , Eli Matátov, Matát Lévijev, Lévi
mislili, Jožefov sin, Jožef Elijev, Eli    Matátov   , Matát Lévijev, Lévi Melhíjev, Melhí
sin, Jožef Elijev, Eli Matátov, Matát    Lévijev   , Lévi Melhíjev, Melhí Janájev, Janáj
Elijev, Eli Matátov, Matát Lévijev, Lévi    Melhíjev   , Melhí Janájev, Janáj Jožefov,
Matát Lévijev, Lévi Melhíjev, Melhí    Janájev   , Janáj Jožefov,
Lévi Melhíjev, Melhí Janájev, Janáj    Jožefov   ,
Jožef    Matítjev   , Matítja Amosov, Amos Náhumov, Náhum
Jožef Matítjev, Matítja    Amosov   , Amos Náhumov, Náhum Heslíjev, Heslí
Jožef Matítjev, Matítja Amosov, Amos    Náhumov   , Náhum Heslíjev, Heslí Nangájev, Nangáj
Matítja Amosov, Amos Náhumov, Náhum    Heslíjev   , Heslí Nangájev, Nangáj Máhatov, Máhat
Amos Náhumov, Náhum Heslíjev, Heslí    Nangájev   , Nangáj Máhatov, Máhat Matitjájev,
Náhum Heslíjev, Heslí Nangájev, Nangáj    Máhatov   , Máhat Matitjájev, Matitjá Šimíjev,
Heslí Nangájev, Nangáj Máhatov, Máhat    Matitjájev   , Matitjá Šimíjev, Šimí Jozéhov, Jozéh
Máhatov, Máhat Matitjájev, Matitjá    Šimíjev   , Šimí Jozéhov, Jozéh Jodájev, Jodá
Máhat Matitjájev, Matitjá Šimíjev, Šimí    Jozéhov   , Jozéh Jodájev, Jodá Johanánov, Johanán
Matitjá Šimíjev, Šimí Jozéhov, Jozéh    Jodájev   , Jodá Johanánov, Johanán Rezájev,
Šimí Jozéhov, Jozéh Jodájev, Jodá    Johanánov   , Johanán Rezájev, Rezá Zerubabélov,
Jozéh Jodájev, Jodá Johanánov, Johanán    Rezájev   , Rezá Zerubabélov, Zerubabél Šealtiélov,
Jodá Johanánov, Johanán Rezájev, Rezá    Zerubabélov   , Zerubabél Šealtiélov, Šealtiél Neríjev,
Rezájev, Rezá Zerubabélov, Zerubabél    Šealtiélov   , Šealtiél Neríjev, Nerí Melhíjev,
Zerubabélov, Zerubabél Šealtiélov, Šealtiél    Neríjev   , Nerí Melhíjev, Melhí Adíjev, Adí
Šealtiélov, Šealtiél Neríjev, Nerí    Melhíjev   , Melhí Adíjev, Adí Kosámov, Kosám Elmadámov,
Šealtiél Neríjev, Nerí Melhíjev, Melhí    Adíjev   , Adí Kosámov, Kosám Elmadámov, Elmadám
Neríjev, Nerí Melhíjev, Melhí Adíjev, Adí    Kosámov   , Kosám Elmadámov, Elmadám Erov, Er
Melhíjev, Melhí Adíjev, Adí Kosámov, Kosám    Elmadámov   , Elmadám Erov, Er Jošúov, Jošúa Eliézerjev,
Adí Kosámov, Kosám Elmadámov, Elmadám    Erov   , Er Jošúov, Jošúa Eliézerjev, Eliézer
Kosám Elmadámov, Elmadám Erov, Er    Jošúov   , Jošúa Eliézerjev, Eliézer Jorímov,
Elmadámov, Elmadám Erov, Er Jošúov, Jošúa    Eliézerjev   , Eliézer Jorímov, Jorím Matátov, Matát
Er Jošúov, Jošúa Eliézerjev, Eliézer    Jorímov   , Jorím Matátov, Matát Lévijev, Lévi
Eliézerjev, Eliézer Jorímov, Jorím    Matátov   , Matát Lévijev, Lévi Símeonov, Símeon
Eliézer Jorímov, Jorím Matátov, Matát    Lévijev   , Lévi Símeonov, Símeon Judov, Juda
Jorím Matátov, Matát Lévijev, Lévi    Símeonov   , Símeon Judov, Juda Jožefov, Jožef
Matát Lévijev, Lévi Símeonov, Símeon    Judov   , Juda Jožefov, Jožef Jonámov, Jonám
Lévi Símeonov, Símeon Judov, Juda    Jožefov   , Jožef Jonámov, Jonám Eljakímov, Eljakím
Símeonov, Símeon Judov, Juda Jožefov, Jožef    Jonámov   , Jonám Eljakímov, Eljakím Meleájev,
Juda Jožefov, Jožef Jonámov, Jonám    Eljakímov   , Eljakím Meleájev, Meleá Menájev,
Jonámov, Jonám Eljakímov, Eljakím    Meleájev   , Meleá Menájev, Mená Matatájev, Matatá
Eljakímov, Eljakím Meleájev, Meleá    Menájev   , Mená Matatájev, Matatá Natánov, Natán
Eljakím Meleájev, Meleá Menájev, Mená    Matatájev   , Matatá Natánov, Natán Davidov, David
Meleá Menájev, Mená Matatájev, Matatá    Natánov   , Natán Davidov, David Jésejev, Jése
Mená Matatájev, Matatá Natánov, Natán    Davidov   , David Jésejev, Jése Obédov, Obéd
Matatá Natánov, Natán Davidov, David    Jésejev   , Jése Obédov, Obéd Bóazov, Bóaz Salmónov,
Natán Davidov, David Jésejev, Jése    Obédov   , Obéd Bóazov, Bóaz Salmónov, Salmón
Davidov, David Jésejev, Jése Obédov, Obéd    Bóazov   , Bóaz Salmónov, Salmón Nahšónov, Nahšón
Jésejev, Jése Obédov, Obéd Bóazov, Bóaz    Salmónov   , Salmón Nahšónov, Nahšón Aminadábov,
Obéd Bóazov, Bóaz Salmónov, Salmón    Nahšónov   , Nahšón Aminadábov, Aminadáb Arníjev,
Bóaz Salmónov, Salmón Nahšónov, Nahšón    Aminadábov   , Aminadáb Arníjev, Arní Hecrónov,
Nahšónov, Nahšón Aminadábov, Aminadáb    Arníjev   , Arní Hecrónov, Hecrón Pêrecov, Pêrec
Aminadábov, Aminadáb Arníjev, Arní    Hecrónov   , Hecrón Pêrecov, Pêrec Judov, Juda
Aminadáb Arníjev, Arní Hecrónov, Hecrón    Pêrecov   , Pêrec Judov, Juda Jakobov, Jakob
Arní Hecrónov, Hecrón Pêrecov, Pêrec    Judov   , Juda Jakobov, Jakob Izakov, Izak
Hecrón Pêrecov, Pêrec Judov, Juda    Jakobov   , Jakob Izakov, Izak Abrahamov, Abraham
Pêrecov, Pêrec Judov, Juda Jakobov, Jakob    Izakov   , Izak Abrahamov, Abraham Têrahov, Têrah
Judov, Juda Jakobov, Jakob Izakov, Izak    Abrahamov   , Abraham Têrahov, Têrah Náhorjev, Náhor
Jakob Izakov, Izak Abrahamov, Abraham    Têrahov   , Têrah Náhorjev, Náhor Serúgov, Serúg
Izak Abrahamov, Abraham Têrahov, Têrah    Náhorjev   , Náhor Serúgov, Serúg Régujev, Régu
Abraham Têrahov, Têrah Náhorjev, Náhor    Serúgov   , Serúg Régujev, Régu Šélahov, Šélah
Têrah Náhorjev, Náhor Serúgov, Serúg    Régujev   , Régu Šélahov, Šélah Eberjev, Eber
Náhor Serúgov, Serúg Régujev, Régu    Šélahov   , Šélah Eberjev, Eber Šélahov, Šélah
Serúg Régujev, Régu Šélahov, Šélah    Eberjev   , Eber Šélahov, Šélah Kenánov, Kenán
Régujev, Régu Šélahov, Šélah Eberjev, Eber    Šélahov   , Šélah Kenánov, Kenán Arpahšádov,
Šélah Eberjev, Eber Šélahov, Šélah    Kenánov   , Kenán Arpahšádov, Arpahšád Semov,
Eber Šélahov, Šélah Kenánov, Kenán    Arpahšádov   , Arpahšád Semov, Sem Nóetov, Nóe Lámehov,
Kenánov, Kenán Arpahšádov, Arpahšád    Semov   , Sem Nóetov, Nóe Lámehov, Lámeh Matúzalemov,
Kenán Arpahšádov, Arpahšád Semov, Sem    Nóetov   , Nóe Lámehov, Lámeh Matúzalemov, Matúzalem
Arpahšádov, Arpahšád Semov, Sem Nóetov, Nóe    Lámehov   , Lámeh Matúzalemov, Matúzalem Hénohov,
Semov, Sem Nóetov, Nóe Lámehov, Lámeh    Matúzalemov   , Matúzalem Hénohov, Hénoh Jêredov,
Lámehov, Lámeh Matúzalemov, Matúzalem    Hénohov   , Hénoh Jêredov, Jêred Mahalalélov,
Matúzalemov, Matúzalem Hénohov, Hénoh    Jêredov   , Jêred Mahalalélov, Mahalalél Kenánov,
Matúzalem Hénohov, Hénoh Jêredov, Jêred    Mahalalélov   , Mahalalél Kenánov, Kenán Enóšev,
Jêredov, Jêred Mahalalélov, Mahalalél    Kenánov   , Kenán Enóšev, Enóš Sétov, Sét Adamov,
Mahalalélov, Mahalalél Kenánov, Kenán    Enóšev   , Enóš Sétov, Sét Adamov, Adam pa božji.
Mahalalél Kenánov, Kenán Enóšev, Enóš    Sétov   , Sét Adamov, Adam pa božji.
Kenánov, Kenán Enóšev, Enóš Sétov, Sét    Adamov   , Adam pa božji.
»Ali ni to    Jožefov    sin?«
Stopil je v enega izmed čolnov, bil je    Simonov   , in ga prosil, naj odrine malo od kraja.
»Jezus,    Davidov    sin, usmili se me!«
»   Davidov    sin, usmili se me!«
prišla tej hiši rešitev, ker je tudi on    Abrahamov    sin.
Povejte mi, ali je bil    Janezov    krst iz nebes ali od ljudi?«
Bog    Abrahamov   , Bog Izakov in Bog Jakobov,’ Bog pa
Bog Abrahamov, Bog    Izakov    in Bog Jakobov,’ Bog pa ni Bog mrtvih,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog    Jakobov   ,’ Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih,
»Kako morejo govoriti, da je Kristus    Davidov    sin?
   Jezusov    pogreb
   Jezusov    vnebohod
   JANEZOV    EVANGELIJ
»Ti si Simon,    Janezov    sin.
To je Jezus,    Jožefov    sin iz Nazareta.«
Tam je bil    Jakobov    studenec.
»Ali ni to Jezus,    Jožefov    sin?
Sodil jih bo    Jezusov    nauk
   Jezusov    pogreb
Potlej je Jožef iz Arimatéje,    Jezusov    učenec, toda iz strahu pred Judi naskrivaj,
»Simon,    Janezov    sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?«
»Simon,    Janezov    sin, ali me ljubiš?«
»Simon,    Janezov    sin, ali me imaš rad?«
   Jezusov    vnebohod
Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej,    Alféjev    sin Jakob in Simon Gorečnik in Jakobov
Alféjev sin Jakob in Simon Gorečnik in    Jakobov    sin Juda.
Bog    Abrahamov    in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov
Bog Abrahamov in    Izakov    in Jakobov, Bog naših očetov je poveličal
Bog Abrahamov in Izakov in    Jakobov   , Bog naših očetov je poveličal svojega
   Štefanov    govor
‘Jaz sem Bog tvojih očetov, Bog    Abrahamov    in Izakov in Jakobov.’
Bog tvojih očetov, Bog Abrahamov in    Izakov    in Jakobov.’
očetov, Bog Abrahamov in Izakov in    Jakobov   .’
   Petrov    govor v Kornelijevi hiši
so poskušali priti v Bitínijo, toda    Jezusov    Duh jim tega ni dovolil.
Spremljali so ga Sópater,    Pirov    sin iz Beróje, Aristárh in Sekúndus
   Pavlov    poslovilni obisk v Troádi
   Pavlov    zagovor
   Públijev    oče je prav tedaj ležal bolan, dajala
   Abrahamov    zgled
Saj sem tudi jaz Izraelec,    Abrahamov    potomec, iz Bénjaminovega rodu.
   Pavlov    načrt, da obišče Rim
»Jaz sem    Pavlov   , jaz Apólov, jaz Kéfov, jaz pa Kristusov.«
»Jaz sem Pavlov, jaz    Apólov   , jaz Kéfov, jaz pa Kristusov.«
»Jaz sem Pavlov, jaz Apólov, jaz    Kéfov   , jaz pa Kristusov.«
»Jaz sem    Pavlov   ,« drug pa
»Jaz sem    Apólov   
To se je zgodilo zato, da bi    Abrahamov    blagoslov prešel po Kristusu Jezusu
Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem    Abrahamov    zarod, po obljubi pa dediči.
moj sojetnik Aristárh, poleg njega    Bárnabov    bratranec Marko; glede tega ste prejeli
To je moj,    Pavlov   , svojeročni pozdrav; to je razpoznavno
Juda, služabnik Jezusa Kristusa,    Jakobov    brat, poklicanim, ki jih Bog Oče ljubi
Afera, ki jo je povzročil    Geršakov    nastop, bi se lahko končala z zahtevo
Kočarnikovo mesto bo prevzel dolgoletni    Klausov    gospodarski svetovalec Jiri Waigl (ki
   Wattsov    predlog pa je precej bolj spodbuden,
Na drugi strani kaže opozoriti, da    Wattsov    dokument, ki ga sam naslavlja kot »neformalni
Slovenija ne more pristati na    Wattsov    memorandum
delegacije dr. Miran Mejak je povedal, da je    Wattsov    memorandum nesprejemljiv, zlasti kar
   Magajnov    jezik je lep, toda za vso to črnino
   Temnikarjev    Andrejc je klel.
*    Čargov    France se bo najbrže tudi letos povrnil
*    Lukov    Rudi se bo ves večer sukal po vasi,
Tudi z miličniki se vlači in    Lukov    Rudi je celo dejal, da je prišla na
*    Podgornikov    France se bo odpravljal v svet.
*    Zagrčarjev    študent bo prišel na počitnice.
   Lukov    Rudi bo ovadil Čargovega Franca, in
Rudi bo ovadil Čargovega Franca, in    Čargov    France bo ležal v kasarni v svoji lastni
prepirali in luskali z vrati; če bo    Chriznichev    Rudi dobre volje, bo zlezel na verando
tudi kaj zapojejo in takrat prevpije    Chriznichev    Rudi vse druge s svojim hreščečim tenorjem.
   Martinov    oče se je takrat sicer tožil, da mu
samo ta, da mlin ni bil njegov, pač pa    Cestarjev   .
Za Veliko noč se je obesil    Carnov    Nace, ki je imel kilo in kratko pamet,
   Ernestov    poklic ni skoraj nič vplival na Berto.
od nekod padla beseda, da je kradel    Martinov    sin.
»Mama, kdo bo zdaj pojedel    Tasićev    komis?«
stvar prišla prezgodaj, da otrok ni    Strežkov   , pač pa kramarjev od beneške meje,
krščena in še neumna povrhu,« je rekel    Cestarjev    hlapec, ki je bil znan po svojem strupenem
sem ujel vrh griča Gianicolo, kjer je    Garibaldijev    spomenik.
Prvi teden po novem letu ga je našel    Šmonov    Izidor, ki je zmeraj stikal po hostah
vtaknil nogo v zadrgalico, ki jo je    Šmonov    Izidor nastavil
Taki rešitvi se je posebno goreče uprl    Graparjev    Peter.
»Zakaj pa vrv?« je zrogovilil    Šmonov    Izidor, ki mu je potrpežljivost že
   Podbojev    Justin se je obesil na srobot, Belajeva
   Zavoglarjev    študent je »kolomon« prelistal brez
bornega mrtvaškega odra pa sta ležala    Graparjev    Peter in Šmonov Izidor in skrbela,
odra pa sta ležala Graparjev Peter in    Šmonov    Izidor in skrbela, da bi luč ne ugasnila,
   Graparjev    Peter je v naglici prelistal Gregorčičeve
V šoli ga je včasih    Šmonov    Izidor, ki je bil najmočnejši, dvignil
Tudi    Graparjev    Peter, ki je bil v šoli najbolj miren
Venček je bil miren in tih,    Šmonov    Izidor in Kočarjeva Zinka pa sta komaj
   Šmonov    Izidor je šel svojim ciljem vse drugače
»Saj je    Robidov    Nande tudi tak, pa le živi in rase
Še    Obrekarjev    Matevž je z berglami skakal za vojaškimi
»Kaj pa    Pologarjev   ?« je vprašal Venc.
»   Pologarjev   ?« je zamahnil Peter.
do pretepa le ni prišlo, ker se je    Pologarjev    dal prepričati, da ni vredno mazati
luknjo šele napraviti,« je zakričal    Pologarjev    in švignil po konjih.
»   Pologarjev    gre!«
»S kom pa?« je vprašal    Šmonov    Izidor in porinil štulo še globlje
Bili so    Peskarjev    Ludvik in njegovi trije bratje.
nasvetovala gubo ali narobek, da bi    Nančin    trebuh ne prišel tako do veljave.
   Črnilogarjev    Venc je gonil meh, organist Kobilčer
Še posebno so jih imeli na piki    Ruparjev    Franc, Pečanov Nace, Lužarjev Cene,
so jih imeli na piki Ruparjev Franc,    Pečanov    Nace, Lužarjev Cene, ki je veljal za
piki Ruparjev Franc, Pečanov Nace,    Lužarjev    Cene, ki je veljal za dva, in zidar
Za njo je stal    Puščavarjev    Tine in tako krepko pritiskal s svojim
V drugem kotu pa se je    Ruparjev    France, ki razen svoje moči ni imel
tako, da se je nekoč pri Modrijanu    Pirhov    Jakob izrazil, da bi bil bogat, če
   Pirhov    Jakob sicer ni bil pri čistem, kakor
   Peskarjev    Ludvik pa je stopil k njemu, ga cvenknil
Nanca, ki je videla, da sta Nace in    Ruparjev    Franc že stiskala pesti.
Ta    Pečanov    vrat je bil sploh znamenitost zase:
Prva sta prišla    Puščavarjev    Tine in Lužarjeva Roza.
»Kdo bo pokazal?« je skoraj zakričal    Peskarjev    Nande, ampak zakričal je zaradi tega,
tako belo pogledal izpod čela, da je    Peskarjev    Nande s težavo požrl slino, ki se mu
slabo končala, če bi ne stopila iz sobe    Ruparjev    in Lužarjev, ki sta rekla Štefucu,
če bi ne stopila iz sobe Ruparjev in    Lužarjev   , ki sta rekla Štefucu, naj vzame pamet
   Nančin    brat Rudi je zgrabil za citre, Lužarjev
Nančin brat Rudi je zgrabil za citre,    Lužarjev    Cene za harmoniko in pari so se zavrteli.
ko so bili že skoraj pri koncu, je    Peskarjev    Nande naenkrat udaril s pestjo po mizi
Pesem je usahnila, samo    Puščarjev    Tine, ki se je bil preveč zagnal, je
»Zakaj pa ne?« je izzivalno vprašal    Lužarjev    Cene.
»Da, zakaj?« je ponovil    Pečanov    Nace in uprl roke v bok.
»Ker je protidržavna,« je rekel    Peskarjev    Nande in se naenkrat znašel ob steni
Franc, naprej, kar naprej!« je zakričal    Pečanov    Nace, mahal z rokami in se zadrl:
»Kakšen dobro?« je dejal    Ruparjev    Franc in stopil predenj.
»Babe, stran!« je zarohnel    Ruparjev    in jo pahnil, da je zletela k peči
»No, zdaj je že opravljeno,« je rekel    Ruparjev   , ko so se vrnili v sobo in si brisali
»To pa ob svet,« je dejal    Ruparjev    France, zgrabil pletenko in jo s tako
Štefuca sta medtem prijela Nace in    Ruparjev    Franc za noge in ga odnesla v izbo.
Medtem ko je Roza kuhala kavo, sta    Pečanov    Nace in Ruparjev Franc izginila.
Roza kuhala kavo, sta Pečanov Nace in    Ruparjev    Franc izginila.
   Ruparjev    Franc je prav tako rekel, da je brhek
Prav v tistem trenutku, ko je    Šmonov    Izidor, divji lovec in vseobča zguba
Feliks je bil    Štefetov    ponos.
Modrijanovo hišo pa stojijo poštar,    Drnulov    Drejc, caposquadra, brigadir Finochiaro,
   Drnulov    Drejc naglo plane predenj ter odpahne
Prostora bo kmalu dovolj!" zlobno reče    Drnulov    Drejc steče za hlev po koso in s širokimi
Spomni se, kaj je rekel    Tratarjev    Žvan:
Vstane tudi    Čelarjev    Dragič, sname ostro sklepano koso z
šume, kosci pa nabrusijo kose - in    Obrekarjev    Polde, ki je prvi kosec, zareže prvi.
Za njim vstopi Dragič, potem    Obrekarjev    Stane, čokati Mešeletov Tine, nerodni
Dragič, potem Obrekarjev Stane, čokati    Mešeletov    Tine, nerodni Zasekarjev Ivan, lepi
Stane, čokati Mešeletov Tine, nerodni    Zasekarjev    Ivan, lepi Okrogličarjev Venc, dolginasti
Tine, nerodni Zasekarjev Ivan, lepi    Okrogličarjev    Venc, dolginasti Kozjekarjev Albin,
lepi Okrogličarjev Venc, dolginasti    Kozjekarjev    Albin, ki ima za vsak primer v malhi
   Usadarjev   , Mešeletov, Rumenjakov in Dragič pomahajo
Usadarjev,    Mešeletov   , Rumenjakov in Dragič pomahajo s klobuki
Usadarjev, Mešeletov,    Rumenjakov    in Dragič pomahajo s klobuki in zavriskajo,
In še    Drnulov    Drejc, ta zguba zgubasta, ta vozel
Čarja povozili, je začel pesem brundati    Travnikarjev    stric.
začela zelo glasno pripovedovati, da je    Travnikarjev    stric zbral delavsko skupino, ki najbolj
prihajala kasno na visoko prisojno stran;    Kozjekarjev    svet še ni ozelenel.
ga ni nihče več videl, to se pravi,    Podoreharjev    ga je še videl, ko so ga mučili v Tolminu.
tolmač v domobranski uniformi, neki    Gregorjev    Vinko z Modrej pa ga je tepel s pasom.
Tam ga je skozi lino videl    Podoreharjev   .
Tudi    Travnikarjev   
   Travnikarjev    stric je skoraj glasno zahlipal.
»Ti si pa    Bukovčarjev   
Onstran reke je    Modrijanov    travnik.
tiha, da je iz doline razločno slišati    Trohovkin    klopotec, ki počasi in nekam zlovešče
spremlja njihove neslišne korake samo    Trohovkin    klopotec, ki votlo razbija po počeni
   Travnikarjev    stric se gromovito odkašlja, pljune
   Trohov    rod je že imel svoje priznane pravice.
okna v prvem nadstropju posladkani    Modrijanov    glas:
vas pa leti rdečelasi dvanajstletni    Žuželjčev    Tinč.
   Travnikarjev    stric jo tako naglo briše po vrtu,
Saj še živi!« se oglasi gromki    Usadarjev    glas.
zahlipala, če se ne bi spet oglasil gromki    Usadarjev    glas:
se zdaj zasliši iz ozadja posladkani    Modrijanov    glas.
vtakni ga pod žleb!« zviška vrže za njim    Travnikarjev    stric, ki si briše roke ob hlače, kakor
svet!« se iz polmraka oglasi gromki    Usadarjev    glas.
»Zdaj?« zaropota v kotu gromki    Usadarjev    glas.
zašla v vrt,« strese tišino gromki    Usadarjev    glas.
   Hlipov    Lojz vrže ogorek na tla in razdraženo
rekli, ureži, potem ureži!« se oglasi    Temnikarjev    Nac.
Lojz je pograbil Justino,    Temnikarjev    Nac Pavlo, Usadarjev Albin Ivanko,
pograbil Justino, Temnikarjev Nac Pavlo,    Usadarjev    Albin Ivanko, Obrekarjev Cene Mileno.
Nac Pavlo, Usadarjev Albin Ivanko,    Obrekarjev    Cene Mileno.
»Ti kar začni!« zahrope znojni    Hlipov    Lojz, ki se je prisukal mimo z njeno
»Tebi?« se zakrohota    Hlipov    Lojz.
že devet kopic!« se oglasi počasni    Temnikarjev    Nac, ki stiska k sebi res čokato Pavlo.
si, boga mi!« navdušeno pozdravlja    Travnikarjev    stric svojo mlado svakinjo.
»In še nekdo!« kriči    Usadarjev    Albin.
Stoj!« ukaže    Hlipov    Lojz.
»No, kaj potem?« vprašuje    Travnikarjev    stric, ki ga vse pretepaške zgodbe
»Zakaj pa?« zazeva    Travnikarjev    stric.
se obregne    Travnikarjev    stric.
V vratih se pojavi    Hlipov    Lojz, ki drži Barbarona za ovratnik.
Pretrga jo oholi in zaničljivi    Okrogličarjev    glas:
Pari se razprše, samo    Hlipov    Lojz obstane sredi izbe.
se v kuhinjskih vratih oglasi doneči    Prikrajarjev    glas.
»Res je!« pribije    Hlipov    Lojz.
zbrali za novo kravo,« počasi pove    Temnikarjev    Nac.
smo vsi naši!« udari v tišino gromki    Usadarjev    glas.
Okrogličar, pojdite z nami,« se oglasi    Hlipov    Lojz.
pekla ti jo bomo potisnili!« pribije    Travnikarjev    stric, ki se je pravkar pojavil v vratih,
»Policijske ni!« mu odreže besedo    Hlipov    Lojz in takoj izgine v vrtincu.
   Usadarjev    Albin se samozavestno nasmehne.
»Ta pa je hudič, boga mi!« se navduši    Travnikarjev    stric.
STRIC SOVA, po domače    Travnikarjev    stric, dolgoletni drvar v Bosni, zdaj
   Dragarjev    Drejc, tršat tridesetleten fant precej
   Obrekarjev    od peta do temena.«
»   Orlov    ... po partizansko,« reče tiho in skrivnostno.
»   Orlov   ,« zamišljeno ponovi Angelca.
»   Orlov   
   Dragarjev    Drejc stoji za njenim hrbtom.
V tem trenutku zavrešči    Dragaričin    hreščeči glas:
Ko ujame    Dragaričin    pogled, jo strogo vpraša:
V tem trenutku se zasliši hreščeči    Dragaričin    glas:
»Je    Dragičev    nahrbtnik težak?«
   Petrov    obraz se vidno sprosti, ko pritisne
Stric!« se zasliši    Borisov    klic.
   Stanetov    glas:
   Zavoglarjev    putrih roma od partizana do partizana;
»Odprite!« se zadere hreščeči    Nartejev    glas.
mirno, tako jasno in tako ostro, da se    Kutscherov    pogled kar drobi v njegovih svetlih
divizija, italijanski fašistični bataljon,    Nedičev    korpus.
Na desni je globoko molčal    Rejčev    bukov gozd, negiben in zamaknjen.
   Travnikarjev    stric se je ustavil ob visoki skladovnici,
   Omelčarjev    Justin je bil starejši in že na oko
pa, ta dva!« je zadovoljno prikimal    Travnikarjev    stric.
zver!« jo je z občudovanjem pogledal    Travnikarjev    stric.
in prijetnim votlim pokom, ki ga je    Travnikarjev    stric tako dobro poznal.
jima je bilo nekoliko nerodno, ker je    Travnikarjev    stric videl, kako otroško sta poskočila
   Omelčarjev    Justin se je takoj vrnil k vozu, da
seveda,« je samozavestno prikimaval    Travnikarjev    stric, počasi položil Obrekarjev zavitek
»Eh, ga bo že zganil,« je    Travnikarjev    stric zamahnil z roko.
»Jaz tudi,« je mračno rekel    Travnikarjev    stric in začel mleti s čeljustmi, kakor
   Omelčarjev    Justin pravzaprav ni bil Omelčarjev
Omelčarjev Justin pravzaprav ni bil    Omelčarjev    Justin, temveč Giustino Lestuzzi, doma
po naše, jedel po naše - in postal    Omelčarjev    Justin.
»Mhm ...« je zamrmral    Travnikarjev    stric, ko ga je zdaj gledal pri delu.
   Travnikarjev    stric se je seveda takoj razvnel in
»Bo!« je strokovnjaško rekel    Travnikarjev    stric, si s kazalcem potegnil po čelu
»Kar,« je    Travnikarjev    stric zamahnil z roko.
   Travnikarjev    stric je zadovoljno pokimal in potegnil
dogovarjali,« ga je očetovsko povabil    Travnikarjev    stric in počasi spustil svoje orjaško
Skladovnica se je zamajala in    Obrekarjev    zavitek, ki ga je bil pismonoša obesil
»   Obrekarjev    Peter je umrl ...
   Travnikarjev    stric je zajel sapo in otrdel.
preklinjam,« se je v zadregi opravičeval    Travnikarjev    stric.
   Travnikarjev    stric je povesil glavo in spustil roke
Za njihovimi hrbti je bil    Rejčev    vrt.
Pod cesto je bil    Modrijanov    sadovnjak.
slišna in strašna, se je včasih oglasil    Trohovkin    klopotec, ki je tako blizu klepal po
Odgovarjal mu je    Modrijanov    petelin, ki se je zbegano vrtel po
»Saj sem ti že zadnjič povedal, da sem    Čelarjev    Venček.«
   Travnikarjev    stric se je zdrznil in se namrščil;
takoj pri rokah,« je jezno zagodrnjal    Travnikarjev    stric.
»   Modrijanov    Lojz, ki je bil prav takrat v Ljubljani
   Travnikarjev    stric in Venček sta se spogledala.
Cesta, postojanke, siva šola,    Rejčev    vrt, korito pod vrtom in voda, ki je
bil, ker sem se spomnil, kako je umrl    Hotejčev    Matic, toda ni se mi zdelo vredno,
nejasnost hotele jasno dopovedovati, da je    Hotejčev    Matic res samo Hotejčev Matic, a da
dopovedovati, da je Hotejčev Matic res samo    Hotejčev    Matic, a da kljub temu tudi on doživlja
da bom skušal napisati, kako je umrl    Hotejčev    Matic, naš nedolžni velikan.
   Hotejčev    Matic je ležal vznak na dveh golih
Prejšnji dan je    Hotejčev    Matic po svoji stari navadi s kamenjem
   Hotejčev    Matic je bil hkrati »božji otrok« in
Matic v resnici ni bil    Hotejčev   , temveč Lužnikov.
Matic v resnici ni bil Hotejčev, temveč    Lužnikov   .
Ali je mar    Hotejčev   
»Pa si od danes naprej misli, da je    Hotejčev   
zapuščenega otroka, da so mu kmalu vsi rekli    Hotejčev    Matic.
»   Vogričev    stric.«
Tako je    Hotejčev    Matic živel še dolgih dvajset let,
boš izgubil, bom huda ...« je zaslišal    Tilčkin    glas.
Nenadoma pa se je v kuhinji oglasil    Modrijanov    vreščeči glas:
»   Ravniški    Sultan je,« je rekel in stopil naprej.
sploh nismo rekli Ravničar, temveč samo    Ravniški    Janez.
Marsikdo je vrgel oči za njo, toda samo    Zagričarjev    Stanko se je bil opogumil in ji povedal,
To je povedal    Lužnikov    Martin, tisti potepuh, ki ga je kasneje
»   Mlinarjev    Cene jih piše, pa se mu vsi posmihajo.«
ko so očeta odgnali, prizibal k hiši    Zajezarjev    Martin ter med dvema bzikoma svoje
navijal gramofon in venomer vrtel samo    Sibeliusov    »Valse triste«.
Samo    Šmonov    Izidor se je spustil k vodi in je sprožil
   Podzemljičev    život je bil tršat, toda kratek, noge
- Pod zemljo jih spravlja    Zajezarjev    Martin, ki je grobar.
mislih kar nenadoma zaslišal razkričani    Brikin    glas, nato pa stričev hudomušni smeh
Grobar    Zajezarjev    Martin je trdo zakorakal k maminemu
hudo kri, pa ste zelo dober človek,    Lužnikov    Martin ima tudi hudo kri, kakor pravijo,
Fantje se spogledajo, pa pravi    Zagomilčarjev    Rudi:
- Sem, - je zazvenel    Kadetkin    glas.
je karajoče zvenel    Trnarjev    glas.
Onstran reke je negibno ležal pokošeni    Modrijanov    travnik.
prigrmel iz grmovja sedemnajstletni    Šmonov    Izidor.
do kraja domenili, je planil v hišo    Šmonov    Izidor.
Dominik Testen, orožnik Martin Urbanja,    Šmonov    Izidor in tesar Podzemljič.
priprhutal v hišo zlovešči krokar,    Šmonov    Izidor.
daleč iz naše gorate dežele, pa je    Modrijanov    travnik že kar travnik in pol, prava
prividov resničnega sveta, sodi tudi    Modrijanov    travnik - in bo v njem živel kot eden
Deveti sem bil v vrsti,    Ravniški    Peter pa je bil deseti.
Vtem je    Travnikarjev    stric, ki je imel vse Lahe strahotno
   Travnikarjev    stric se mu je zlobno zakrohotal in
karabinjerja, ki se je razjokal, ker    Obrekarjev    Boris ni maral njegovega belega, a
Da, spet je tu    Kadetkin    »Lahček«, prikupni partizan, ki ga
Tam je ležal    Boženin    oče.
V poznem mraku me je poiskal    Kidričev    kurir.
   Travnikarjev    stric prikoraka mimo in Pazi ponižno
pritrditi, da je vse, kar je rekel    Travnikarjev    stric, bridka resnica; nato pa si z
Vsaj    Travnikarjev    stric je to kretnjo tako razumel, kajti
   Travnikarjev    stric si iz previdnosti obriše naprej
»Kam jo ženeš?« skoraj zakriči    Travnikarjev    stric.
s svojim lesenim obrazom, čeprav se    Travnikarjev    stric ves čas ozira v Modrijana, ki
Boga mi!« komaj zadržuje smeh    Travnikarjev    stric.
»No, pa srečno!« reče    Travnikarjev    stric in stopi naprej.
   Travnikarjev    stric kar zaškriplje od jeze.
Jur je ob pamet!« vzklikne    Travnikarjev    stric.
Medtem se je    Travnikarjev    stric že pomaknil nazaj na ploščad
Kravo goni,« se jezno otresa    Travnikarjev    stric.
Tudi    Drnulov    Drejc se je že pojavil.
   Travnikarjev    stric kar razbija s palico po ploščadi
Za njihovimi hrbti je bil    Rejčev    vrt.
Pod cesto je bil    Modrijanov    sadovnjak.
slišna in strašna, se je včasih oglasil    Trohovkin    klopotec, ki je tako blizu klepal po
Odgovarjal mu je    Modrijanov    petelin, ki se je zbegano vrtel po
»Saj sem ti že zadnjič povedal, da sem    Čelarjev    Venček.«
Nenadoma pa se je    Hlipov    Lojz iztrgal iz gruče, skočil na šolsko
da je tudi tisto davno pomlad, ko je    Hlipov    Lojz pred šolo pozdravil njega in Milico
I.    Travnikarjev    stric je že od ranega jutra usmajal
pogovor, a še preden je odprl usta, ga je    Travnikarjev    stric že nagovoril.
bil zavalil pod podplate!« je grmel    Travnikarjev    stric.
   Travnikarjev    stric ga ni poslušal.
»Kaj je opravil?« je jezno skočil    Travnikarjev    stric.
vidite, opletate z jezikom!« je zarenčal    Travnikarjev    stric in zaničljivo pljunil.
   Travnikarjev    stric je Hostarja zgrabil za ramena
»Čenče!« je puhnil    Travnikarjev    stric.
komisarja, toda v vratih je že stal    Travnikarjev    stric.
   Travnikarjev    stric se je zamajal in se skoraj zaletel
   Travnikarjev    stric je obstal kakor okamenel.
nepremično stali in nemo gledali, kako bo    Travnikarjev    stric vzdignil roko v pozdrav.
   Travnikarjev    stric se je zdrznil ter nehote začel
   Travnikarjev    stric se je še bolj zdrznil - in njegova
Tedaj se je    Travnikarjev    stric šele zavedel, da je vzdignil
Tedaj se je oglasil že petnajstletni    Graparjev    Justin, ki je bil najstarejši, največji,
očetom in Temnikarjem govoril tudi    Mlinarjev    Cene, a tudi njemu moja razžaljena
so vsi vedeli, da se je oglasil lepi    Najdeni    Peregrin.
so rekli, da je skoraj tako lep kot    Najdeni    Peregrin, in to je bilo veliko priznanje.
na dan tega svetnika, in rekli so mu    Najdeni   , ker je bil najdenček.
so vedeli, da jim je to zakuhal lepi    Najdeni    Peregrin.
Naposled je prišel iz gostilne tudi    Najdeni    Peregrin.
»Arnac!« je zadonel    Peregrinov    glas.
odprla vrata in na pragu se je prikazal    Batov    Janez, ki so mu rekli Janez Žakaj.
Tudi zdaj ga je pozdravil samo    Najdeni    Peregrin:
travniki, pokopališče s cerkvijo in    Hotejčev    dom.
Če sem še    Lužnikov    Martin, bodo še pred mrakom tam, he‐he!...
Koliko je bilo takih    Temnikarjev   , ki o njih nihče ne piše.
   Gregorčev    Janez je bil namreč samo namignil,
Ker se    Lužnikov    Martin in njegovi vojščaki niso vrnili
na božični dan še niso prikazali, je    Zaplatarjev    Venc -«
- Ta    Zaplatarjev    nesrečnik je že spet z njimi!
-    Zaplatarjev   , ti si še upaš reči mati? - ga je prav
- Ti,    Zaplatarjev   , da mi ne rečeš več mati! -
-    Zaplatarjev   , kar daj!
-    Zaplatarjev   ! - je poklicala.
-    Zaplatarjev   , nikar se tako ne tresi!
-    Zaplatarjev   , nič hudega ne bo!...
»   Blažičev    Jankec...
-    Gačnikov    Justin je bil tudi sam, pa jih je ukrotil
pa le tiho! - je prišel izza skale    Martinov    glas.
- Padel je! - se je slišal    Martinov    glas.
In prav takšen je kot    Andrejčkov   .
Vedeli so, da leži pod hrastom    Pologarjev    stric Andrej, stari mornar, ki se je
robidovju, tako žalostno zgodbo, da se je    Ruparjev    Srečko, ki je bil najbolj rahlega srca,
Ljubeznivi    Bouvardov    videz je takoj očaral Pécucheta.
Resni    Pécuchetov    obraz je osupil Bouvarda.
posamezni zvezki Roretove enciklopedije,    Magnetizerjev    priročnik, en Fénelon, druge knjige,
Puvis ga priporoča,    Roretov    priročnik ga odsvetuje.
police, vozli in vlakna vseh vrst, pa    Pacchionijev    foramen in Pacinijeva telesca, skratka
lahko počeli Montègre, gospod Gosse in    Bérardov    brat, in počasi sta žvečila, mlela,
podatka je bil v njunih očeh omajan    Morinov    ugled, zlasti še, ker obsoja vsa pokrivala,
(1737‐1814), častnik, gradbenik, pisatelj,    Rousseaujev    učenec, nostalgičen objokovalec izgubljenega
S hodnika se je zaslišal resni    Pécuchetov    glas:
njegovih vzgojiteljev je abbé Guéné,    Voltairov    sovražnik.
kakšne lase in ljubezni je imel vojvoda    Angoulêmski   
dajal od sebe nalašč za to narejeni    Vaucansonov    avtomat.
   Bouvardov    drhteči glas in dobrodušni obraz sta
je s tolikšno silovitostjo zagnal na    Pécuchetov    namišljeni meč, da ga je na kamnih
Predlog je bil    Hurelov   .
   Dumouchelov    prijatelj, tisti profesor, ki jima
pozitivizma in sociologije kot znanosti,    Saint‐Simonov    tajnik in učenec.
   Pécuchetov    primer je bil resen; toda sram ga je
Ko je odhajal, so    Marescotov    pisar in še trije moški prinesli k
   Marescotov    pisar je brž odnesel sporočilo.
Na vrtu se je prikazal    Marescotov    pisar in mahal s pismom gospe Vaucorbeilove.
natakarico okoli pasu in hotel je izmeriti    Bouvardov    trebuh.
   Gaumov    Katekizem stanovitnosti se je Bouvardu
   Pécuchetov    tanki površnik je bil premočen do zadnje
Hebrejcev, trojica od Indijcev, logos je    Platonov   , deviška mati je azijska.«
kapitolske gosi; Scaevolova roka v ognju,    Regulov    sod.
(1497‐1560), nemški humanist in reformator,    Lutrov    sodelavec.
pravijo, da se ji je predajal tudi vojvoda    Angoulêmski   .
Prvi je bil    Dauphin   , ki se je preživljal s krpanjem čevljev,
Čez šest tednov je bil    Dauphin    oproščen zaradi pomanjkanja dokazov.
tuj, kot bi bil na primer Sovjetom    Homeinijev    islamski fundamentalizem.
   Bodisatvin    obraz pa je zadet v tako globokem duhovnem
   Aurobindov    ideal ni le osvoboditev duhovnega elementa
   Aurobindov    človek naj bi živel tu, na zemlji,
Vpil sem, da sem osebni    Radživov    prijatelj in da mu grem telefonirat,
   Kartezijev    dokaz božjega bivanja v Tretji meditaciji,
”Ali    Descartesov    izrek [cogito ergo sum] res izraža
bilo povsem prekrito z ranami“, poroča    Kartezijev    prvi biograf, njegov sodobnik Adrien
ne morem spomniti, saj ni bil edini    Kierkegaardov    psevdonim, zdi pa se mi, da ima neko
nekem čudnem spletu okoliščin postane    Kordelijin    zaupnik in od nje prejme v hrambo nekaj
vprašamo, kateri od obeh, A ali B, je    Kierkegaardov    glasnik in v katerem je skušal upodobiti
enako kot pri Goetheju tisti preudarni    Wertherjev    prijatelj, ki mu nesrečni zaljubljenec
Vse bolj se mi zdi, da je    Kierkegaardov    odnos do osebe A, zapeljivca Johannesa,
miru!“ je Pevcu zapisal naš Prešeren -    Kierkegaardov    sodobnik in ”brat v obupu“ - pri čemer
nastopa dekle z imenom Emelina, o kateri    Kierkegaardov    ”estet“ pravi:
je zanj vse védenje poosebljal ravno    Heglov    Absolut, ujet v dialektične kategorije
absolutnega Sistema; te ujetosti se    Kierkegaardov    svobodni ”posamičnik“ sicer osvobaja,
dušo in duhom - lahko rečemo, da je    Kartezijev    namen, da bi z razmislekom o sebi
njim, naj bi bil tudi človeški duh,    Kartezijev    ego cogito, neodvisen od telesa in
poveste še enkrat, v katerem smislu je    Husserlov    jaz odvisen od sveta?
prebral vsa poglavja po vrsti - ampak    Hardingov    tekst mi je bil najbolj všeč.
   Platonov    najznamenitejši filozofski naslednik
sodobnega pojmovanja fizikalnega časa pa je    Aristotelov    nauk, da je čas opredeljen z gibanjem
prostoru ne sekajo - prav to pa trdi peti    Evklidov    postulat, splošno bolj znan kot evklidski
neskončnosti (v izvorni obliki, kot peti    Evklidov    postulat, tudi eksplicitno trdi, da
   Eratostenov    izračun velikosti Zemlje s pomočjo
natančno znano, koliko metrov je znašal    Eratostenov    ”stadij“).
žalost Benetk... je neskončno lepa... kakor    Vivaldijev    largo, kakor Albinonijev adagio...
lepa... kakor Vivaldijev largo, kakor    Albinonijev    adagio...
domačijo, gladino vode, na kateri odseva    Magdalenin    svetniški sij... in Magdaleno sámo, grešnico
Morda, ampak le spominja, kajti    Aristotelov    negibni gibalec je en sam, njegovo
   Newtonov    glavni argument za obstoj absolutnega
Zdaj mi je    Newtonov    argument za obstoj absolutnega prostora
   Machov    princip je precej vplival tudi na Einsteina,
Gassendija, ki je znan predvsem kot    Kartezijev    sodobnik in kritik, sicer pa je bil
   Newtonov    genialni prispevek k razumevanju vesolja
Koyré figurativno pravi, da je bil    Newtonov    Bog ”Bog delovnega dneva“, nenehno
svojem ”senzoriju“ - medtem ko je bil    Leibnizev    Bog ”Bog Sabata“, namreč:
   Leibnizev    Bog je najvišje racionalno bitje, poosebljeno
dopisovanja med Leibnizem in Clarkom, se je    Newtonov    ”Bog delovnega dneva“ s Prostorom kot
Glavni    Newtonov    motiv za pisanje ”Splošne sholije“
fizikalne argumente, drugačen pa je    Kantov    argument za trditev, da obstaja prostor
predstavljajva površino, ki je znana kot    Möbiusov    trak.
Za najin kontekst pa je bistven    Plotinov    poudarek, da se vse, namreč ves čutni
tam]; temu sledi bržkone najbolj znani    Avguštinov    stavek o času:
Na primer, ali ima    Kantov    prostor kakšno specifično ”obliko“?
Neznanim, se iščoče oči obeh duš srečajo,    Janezov    pogled se sreča z Brunovimi zenicami,
učiteljeva predavanja uredil tedaj še mladi    Husserlov    učenec Martin Heidegger.
Kaj je torej najpomembnejši    Husserlov    doprinos k filozofiji časa?
Da, to je slavni    Einsteinov    primer; v njegovem času še ni bilo
relativnostno teorijo matematično izdelal    Einsteinov    prijatelj Hermann Minkowski, pojem
tudi apriorne naravne zakone - vendar    Einsteinov    konvencionalizem ne zadeva samih fizikalnih
zaradi McTaggartovega ”dokaza“, vendar    McTaggartov    domnevni paradoks odpira zanimive filozofske,
   Gödlov    model sklenjene časovne zanke ni edini,
obkrožajo orehi - sedem jih je zasadil    Brunov    stric Filip pred pol stoletja:
Shakespearovem času, ki je bil isti kot    Brunov   , so moški igrali tudi vse ženske vloge,
   Brunov    dokaz velja na evklidski ravnini analogno
Zanimivo je, da je    Lukrecijev    odlomek o sulici v nekaterih verzih
- še posebej zato, ker je bil stari    Aristotelov    dokaz končnosti kozmosa na videz tako
Kako gre    Aristotelov    dokaz končnosti kozmosa?
Lahko rečemo, da je    Spinozov    panteizem ”klasični“ panteizem, medtem
tudi preveden v zborniku, tokratni    Brunov    govorec Teofil vzneseno pravi: ”
menimo, da je ta, zdaj ostreje zarisani    Brunov    pojem boga vendarle v nekem smislu
   Brunov    Teofil v Vzroku, počelu in enem pravi
zavrnitvi ”zahteve izključnosti“ (izraz je    Jaspersov   ) - zahteve, ki je značilna za krščanstvo,
Že res, ampak skupnosti    Spinozov    panteizem vendar ne pozna... človek pa
Janez,    Brunov    drugi jaz.
tisti aksiom, na katerem temelji ves    Spinozov    racionalizem in ki sam znotraj sistema
Janez,    Brunov    drugi jaz.
   Spinozov    Bog je, vsaj kar zadeva človeško spoznanje,
   Spinozov    Bog je namreč oboje v enem: ”misleča
   Spinozov    odgovor na tvoje vprašanje, zamišljen
O, to pa je    Hölderlinov    Hiperion - v zgodovini filozofije
prebral, da je bil Schelling ne le    Heglov   , ampak tudi Hölderlinov mladostni prijatelj
Schelling ne le Heglov, ampak tudi    Hölderlinov    mladostni prijatelj in sošolec na teološki
Slavni    Heglov    duh se sicer kar precej posveča estetiki
tudi zaradi izbora prevedenih del, saj    Schellingov    dialog z naslovom Bruno ali o božanskem in naravnem načelu reči
Tedaj pa    Janezov    pogled nehote zdrsne s slike k Marijinim
vem, kateri odlomek iščeš: tisti, kjer    Schellingov    Bruno govori o ”sveti enosti“ Boga
tudi bistvena razlika med njima, kajti    Schellingov    ”stvarnik“ ni Um, vsemogočni Logos,
ni Um, vsemogočni Logos, tako kot    Heglov   , in poleg tega ni nikoli, niti na samem
Sprašujem se, ali ni navsezadnje    Spinozov    determinizem veliko bolj sprejemljiv
kamnov sodobne kozmologije, znameniti    Hubblov    zakon, ki ga je ameriški astronom
Hubblovega zakona je nadalje definiran    Hubblov    čas kot obratna vrednost Hubblove
modela; o njej še pozneje); če znaša    Hubblov    čas nekje med 10 in 20 milijardami
   Planckov    čas, najmanjši časovni interval (vsega
Toda singularnost prapoka in    Planckov    čas nista edina ”miselna horizonta“
vzeto, tudi najbolj ”eleganten“ prvi    Einsteinov    model, ki ga je sam véliki mojster
Friedmanovimi modeli (in tako tudi sam    Einstein‐De Sitterjev    model spada v družino Friedmannovih
razlogov), predvsem pa drugi, dinamični    Einstein‐De Sitterjev    ”ravni“ model, ki pa je še vedno aktualen
pozneje), je verjetno tudi ”preprost“    Einstein‐De Sitterjev    idealno ”ravni“ model prej plod nekakšnega
”popolnega“ filozofskega sistema, kakršen je    Spinozov   , je vse bivajoče in ultima analysi
fiziko je izbral.“ [Leslie, 63] - Toda    Lesliejev    stavek je ironičen, saj sam ni teist,
mlajše od celotnega vesolja; in ker se    Hubblov    horizont fotonov (ali Hubblova sfera)
   Hubblov    horizont fotonov v FRW‐modelih z upočasnjenim
živele krajši čas, zakaj ne bi bil    Hubblov    horizont fotonov bližji, zakaj ne bi
Pri Carterju je    Kantov    obrat ”fizikaliziran“, ostaja pa aprioren;
se to vprašanje ne zastavlja, ker se    Spinozov    Deus sive natura ne razvija v času,
na podobno zgrešeni poti, kot je bil    Ptolemejev    sistem v času pred Kopernikom.
Tretji glas iz publike (   Janezov   ).
   Brunov    Univerzum pa je bil zamišljen in občuten
uvedbi mnoštva svetov je bil izhodiščni    Brunov    motiv povsem drugačen od motivov sodobnih
sem se zbudil, mi je prišel na misel    Wertherjev    stavek:
   Berlusconijev    pečat
omemb Jakoba v Gal 1-2 je razviden    Jakobov    postopen vzpon v jeruzalemski cerkvi.
Omenjen je preprosto kot »   Jožefov    sin, Jezusov brat«.
Omenjen je preprosto kot »Jožefov sin,    Jezusov    brat«.
   Šešljev    namestnik Tomislav Nikolić meni, da
DS, po vsej verjetnosti za ceno, da    Đinđićev    demokrat postane predsednik parlamenta
nacionalni galeriji izstopa, v zadnjem letu,    Brdarjev    »vivarij« (ob Begićevih risbah, ki
pesek, ki se kruši ob dotiku, se pravi    Brdarjev    vivarij: telesa brez organov kot čista
neizprosen portret potrebujemo, kot je    Krležev   .
Zato je čez čas Šešelj tudi postal    Miloševićev    zapornik, toda sovraštvo med njima
   Luthrov    Novi testament (NT), ki je bil naprodaj
   Luthrov    antisemitizem ne temelji na rasizmu,
Ko se je    Cameronov    Titanic 1998. potapljal tudi na Kitajskem,
   Štefkin    obraz je svetlo rožnat, napudran, smejoč,
   Sadamov    črni obraz je zmeden, kot da ne razume,