Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOmd4 (4)


S seboj vzame Petra in oba    Zebedéjeva    sinova.
prav tako pa tudi Jakoba in Janeza,    Zebedéjeva    sinova, ki sta bila Simonova tovariša.
umirajoči Jakob veroval, je blagoslovil oba    Jožefova    sinova in molil naslonjen na vrh svoje
ter z nogami suvali Venčka in Pepča,    Vojnačeva    poba mojih let, ki sta umazana in razcapana