Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOmd2 (1)


»Med mučence uvrščajo veliko    galskih    škofov, ki so bili pobiti, ko so se