Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOmd1 (12)


   Parsonsova    otroka sta jo nevzdržno igrala ob vsaki
»Izredno pametna sta ta tvoja    Asklepijeva    sinova.«
Kar stopita k njemu    Zebedéjeva    sinova Jakob in Janez in mu rečeta:
Janeza, Zebedéjeva sinova, ki sta bila    Simonova    tovariša.
Ko sta    Janezova    poslanca odšla, je začel množicam govoriti
Dvojček, Natánael iz galilejske Kane,    Zebedéjeva    sinova in dva druga izmed njegovih
   Pečanova    dva sta jih zviška prezrla in stopila
   Obrekarjeva    sta ostala na stare dni sama, popolnoma
Res je, da sta ga bila    Zamorkina    poba hudo pretepla, toda v treh tednih
Nemara pa sta pripomogla tudi    Zamorkina    poba, če sta ga res preveč mlatila
metodološko neodvisna), medtem ko sta    Brunova    najpomembnejša kozmološka predhodnika,
kontekstu je zanimivo ugotoviti, da sta oba    Einsteinova    modela - prvi, ”parmenidovsko“ statični,