Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOžp6 (14)


Z vso pravico bi si lahko rekli s    Pindarjevimi    besedami: Po poti pravice ali
vejo in se naposled razčesnila pred    Žefovimi    nogami.
pogledal v prvo klop in se srečal s    Tinkinimi    očmi.
Preseki in nato za vselej izginile za    Kokošarjevimi    vrbami.
Z    Aristotelovimi    mislimi o času začenjam tudi svojo
je Newton popolnoma strinjal s temi    Clarkovimi    izjavami?
srečajo, Janezov pogled se sreča z    Brunovimi    zenicami, najprej z levo, potem še
odločilen v 19. stoletju, ko se je z    Maxwellovimi    enačbami izkazalo, da je svetloba elektromagnetno
Kako pa se to stališče sklada z    Einsteinovimi    besedami, češ da ”ljubi Bog ne kocka“?
Janez se znova sreča z    Angelovimi    modrimi očmi in tedaj starec privzdigne
krogle, kajti tudi zanjo bi lahko rekli z    Lukrecijevimi    besedami, da pred njo površina ”beži
Janez z    Brunovimi    očmi prebere vprašanje z zaslona:
kozmološkega časa (opredeljenega s    Cauchyjevimi    ”hiperploskvami“, ki povezujejo lokacije
Kosovu izzvala 78-dnevni spopad Nata z    Miloševićevimi    oboroženimi silami.