Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOžp2 (51)


prepričan - celo po današnjem preblisku iz    O'Brienovih    oči je bilo še vedno nemogoče biti
nekaj trenutkov dokopal do njegovih,    Winstonovih   , skritih misli, takoj izdal Miselni policiji.
Lahko je videl belino okoli šarenic    Julijinih    oči.
»Pripravljali smo končno izdajo    Kiplingovih    pesmi.«
skupine, njegova žena pa je bila izmed    Aronovih    hčera; ime ji je bilo Elizabeta.
to pokrajino, se je bila izlila iz    Vladimirjevih    plavih oči.
je kdaj pa kdaj kanila od razbitih    Martinovih    ustnic kaplja krvi in se posvaljkala
pokladanju živini, da ne bi slišal    Gildinih    besed.
sredi poseke šelestela jata mladih    Hvalovih    trepetlik.
trdo držala vsak svoj konec verige    Petrovih    vklenjenih rok.
tako prestrašen, da ni niti ponovil    Hotejčevih    besed.
je glasno švistela samo okrog bosih    Matičevih    nog.
trdo držala vsak svoj konec verige    Petrovih    vklenjenih rok.
Tisti teden so zaradi    Bouvardovih    flebotomij izdihnili trije voli.
Potem se ju je polotil nemir zaradi    Germaininih    besed.
Pécuchet se je spomnil    Raspailovih    besed, da odpravimo vročino, če opustimo
pa še precej markiz de Pompadour in    Cellamarovih    zarot.
Marmontel ječi zaradi    Homerjevih    svoboščin, Lamotte ne verjame, da so
slovenski prevod    Descartesovih    Meditacij in enajsti zvezek njegovih
Hegel seveda ni poznal teh    Kierkegaardovih    besed, saj je bil takrat, ko jih je
Eno najbolj jasnih    Husserlovih    formulacij cogita najdemo v Idejah,
se, da v galeriji visi nekaj znanih    Tintorettovih    slik, toda midva z Drago sva bila že
cerkvi, v Chiesa San Stefano, je nekaj    Tintorettovih    slik, med njimi manj znana mojstrovina,
Scuole Grande di San Rocco, polne čudovitih    Tintorettovih    slik.
letih 1583-1587, pa vidimo nekaj poznih    Tintorettovih    slik z motivi iz Marijinega življenja,
polistala po Bernarijevem katalogu    Tintorettovih    slik [gl.
vprašanje, na katerega naletimo ob branju    Newtonovih    filozofskih ”sholij“ v njegovem glavnem
Nebesom in peklu lahko preberemo odstavek iz    Kantovih    Sanj duhovidca, v katerem Kant duhovidca
grško‐angleški izdaji, slovenski prevod    Avguštinovih    Izpovedi, dve Kantovi deli, ki ju
Aristotelove Fizike velja enajsta knjiga    Avguštinovih    Confessiones za temeljno klasično
Kako da te lepote    Avguštinovih    besed nisem opazil, ko sem bral Izpovedi?
zdaju, ki je - kot lahko sklepamo iz    Avguštinovih    besed - najpomembnejša ”točka“ časa,
začetku sklicuje na enajsto poglavje    Avguštinovih    Izpovedi in pravi, da pri analizi
Da - to sledi iz    Einsteinovih    enačb.
v odnosu do poljubnih kontinuiranih    Gaussovih    transformacij, analogno kakor so v
fizikalni zakoni ”invariantni“ v odnosu do    Lorentzovih    transformacij, v katerih nastopajo
drugače kot prihodnost - spomni se    Avguštinovih    besed, da je preteklost sedanjost v
vrnem h Gödlovim nenavadnim rešitvam    Einsteinovih    gravitacijskih enačb, te zagotovo držijo.
lastnost namreč opisujejo Gödlove rešitve    Einsteinovih    enačb polja): praznina se kot velikanski
pred praznino“... samo če se spomnim    Tintorettovih    slik, kako je na njih nebo napolnjeno
duše se je precej spremenilo ob branju    Plotinovih    Ennead.
traktata sam preskočil k prikazovanju    Monetovih    krajin, tj. prešel v izbrano stanje
najine prispodobe premisliva nekaj    Spinozovih    propozicij oziroma tez (v slov.
Kljub temu pa ni treba prezreti tistih    Spinozovih    tez v drugi knjigi Etike (”O naravi in izvoru duha“),
Neposredno gotovo ne, vendar je iz nekaterih    Schellingovih    opomb razvidno, da je hotel s tem tetralogom
filozofijo: zanimivo se mi zdi, koliko    Spinozovih    idej je prevzel Schelling, četudi je
stavku je izražena ena izmed ”klasičnih“    Schellingovih    misli, namreč da Bog ni zgolj čisti
Poglejmo nekaj    Swinburnovih    misli:
posejali razdor, je treba razumeti v luči    Lukovih    besed v Apd 15: »Tedaj pa so prišli
Ptice kot neme priče (testimonium)    Brdárjevih    prikazni.
Evangeličanski knezi    Luthrovih    radikalnih zahtev niso sprejeli.