Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIOžd1 (2)


Dve    Oblakovi    sta šli služit v Trst, toda kasneje
»A če človek pomisli, kaj sta obe    Modrijanovi    počeli z njim, a?