Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIMme5 (1)


Potemtakem prebiva i v    Hadovem    domu nekaj ko duša in senca, le