Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PIMže2 (1)


postavili za zgled sv. Alojzija in    Majniške    kraljice.