Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžp5jj (20)


Južnoameričane čiste indijanske krvi je najti v    najvišjih    vrstah Partije in upravnike kateregakoli
»Predvsem, najpomembnejše pesnitve o    najpomembnejših    stvareh si vaš pesnik ni dobro izmislil:
ugotoviti, da pesniki in pripovedniki v    najpomembnejših    stvareh poročajo napačno o ljudeh:
pameti, vladali v državi in odločali o    najpomembnejših    stvareh?«
imamo pravico, da vprašamo Homerja o    največjih    in najlepših stvareh: o bojevanju in
da vprašamo Homerja o največjih in    najlepših    stvareh: o bojevanju in bojnih pohodih,
govorili o plačilu za krepost in o    največjih    nagradah, ki čakajo krepostnega človeka.«
Kolovratijo po    najprometnejših    ulicah, strmijo v izložbe, ogovarjajo
človeškem življenju, in to najrajši ob    najtežjih    urah, stvari, katerih resnično ne moremo
Toda v    najhujših    urah sem se v mislih vselej vrnil v
viharnih modernih časov, ki so tudi po    najzakotnejših    grapah previharili človeške odnose
Niti v    najhujših    stiskah mu ni prišlo na misel, da bi
Veliko sodobnih zoofitov je najti v    najstarejših    plasteh.
pripovednike, ki tisto, kar so videli po svojih    najboljših    močeh podajajo naprej.
Po    najnižjih    ocenah je bilo ubitih ali je izginilo
svetnikih, kot evoluiranih osebnostih,    najbližjih    idealu tega, kar po budističnem učenju
znova in znova kakšna rafiniranost v    najmanjših    malenkostih, kot so izrazi na obrazih,
potujejo po svojih geodetkah, tj. po    najkrajših    ali ”ravnih“ črtah v ukrivljenem prostoru...
vseskozi sestopamo ”tja“, in ne samo v    najvišjih    filozofskih spekulacijah o ”vekovih
Mobutu je imel v    najmočnejših    državah sveta zaveznike do dneva, ko